KỶ YẾU 30 NĂM KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

more_vert
KỶ YẾU 30 NĂM KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Một số công cụ mà Team kỷ yếu đã sử dụng để thiết kế và quảng bá Kỷ yếu 30 năm Khoa Quản lý Công nghiệp ĐHBK Tp.HCM

Adobe InDesign

Công cụ này được sử dụng thiết kế kỷ yếu bản in

Brizy

Công cụ này được sử dụng để thiết kế kỷ yếu online

EventsFrame

Công cụ này được sử dụng cho khách đăng ký tham dự sự kiện

KingSumo

Công cụ này được sử dụng để chạy giveaway kỷ yếu

KIRIM.EMAIL

Công cụ này được sử dụng để gửi email cho khách đã đăng ký tham dự sự kiện và tham gia giveaway

Adobe Photoshop

Công cụ này được sử dụng để chỉnh các hình ảnh trong kỷ yếu

Trust

Công cụ này được sử dụng để hiển thị testimonial trên trang kỷ yếu online

Wiser Notify

Công cụ này được sử dụng để tạo hiệu ứng FOMO trên trang giveaway kỷ yếu

Artboard Studio

Công cụ này được sử dụng để tạo mockup quảng bá kỷ yếu

OFFEO

Công cụ này được sử dụng để tạo video quảng bá giveaway kỷ yếu

Heyzine

Công cụ này được sử dụng để tạo kỷ yếu dạng flipbook

expand_less